اعدام یک شهروند در زندان مرکزی سنندج

اعدام یک شهروند در زندان مرکزی سنندج

11:31 - 28 April 2019

 

هەنگاو:  حکم اعدام یک شهروند اهل مریوان کە بە اتهام قتل عمد بە اعدام محکوم شدە بود، در زندان مرکزی شهر سنندج (سنە) بە اجرا در آمد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، ساعت ٥:٣٠ دقیقە بامداد روز یکشنبە (٨ اردیبهشت ٩٨ / ٢٨ آوریل ٢٠١٩)، حکم اعدام احمد ایرانی اهل مریوان در زندان مرکزی سنندج اجرا شد.

احمد ایرانی سال ١٣٩٠ بە اتهام قتل دو جوان اهل مریوان را بە نام های فریدون شهسواری و هیوا خونجامە بە قتل رساندە و پس از بازداشت بە اعدام محکوم شدە بود.