اعدام یک شهروند کرد در خراسان

اعدام یک شهروند کرد در خراسان

20:41 - 24 April 2019

 

هەنگاو: حکم اعدام یک شهروند کرد در زندان مرکزی مشهد بە اجرا در آمد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز دوشنبە ( ٢ اردیبهشت ٩٨ / ٢٢ آوریل ٢٠١٩)، حکم اعدام یک شهروند کرد در زندان وکیل آباد مشهد بە اجرا در آمدە است.

بە گفتە یک منبع مطلع، زندانی اعدام شدە از شهروندان کرد اهل شهرستان فاروج در استان خراسان شمالی با هویت ”رضا“ می باشد.

این شهروند کرد سال ١٣٩٢ بە اتهام قتل عمد در یک نزاع دستە جمعی بازداشت و از سوی دستگاه قضایی حکومت ایران بە اعدام محکوم شدە بود.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی هفتە گذشتە شش شهروند کرد در زندانهای زنجان، ایلام، کرمانشاه و مشهد اعدام شدەاند.