اعدام یک شهروند کرد در خراسان

12:23 - 23 August 2019

 

هەنگاو: یک شهروند کرد در زندان شیروان واقع در استان خراسان شمالی اعدام شد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، بامداد روز چهارشنبە ٣٠ مرداد ٩٨ (٢١ آگوست ٢٠١٩)، حکم اعدام یک شهروند کرد اهل شهرستان شیروان در زندان مرکزی این شهر بە اجرا در آمدە است.

هویت احراز شدە این شهروند ”مراد شاهسواری“ می باشد کە بە اتهام مرتبط با جرایم مواد مخدر اعدام شدە است.

مراد شاهسواری سال ١٣٩٤ بە اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت و از سوی دستگاه قضایی ایران بە اعدام محکوم شدە بود. این زندانی از ٤ سال پیش در زندان مرکزی شیروان محبوس بودە است.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، از ابتدای سال ٢٠١٩ تاکنون دست کم ٣ شهروند کرد در استان خراسان شمالی اعدام شدەاند.