اقبال مرادی فعال حقوق بشری و پدر زانیار، زندانی محکوم بە اعدام ترور شد

اقبال مرادی فعال حقوق بشری و پدر زانیار، زندانی محکوم بە اعدام ترور شد

11:00 - 18 July 2018

 

هەنگاو: اقبال مرادی از فعالین سیاسی کورد و پدر زانیار مرادی زندانی محکوم بە اعدام در شهر پنجوین اقلیم کوردستان ترور شد.

بر پایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری ”هەنگاو“، پیکر اقبال مرادی ساعت ١١:٣٠ دقیقە شب سەشنبە (٢٦ تیر ٩٧ / ١٧ ژوئیە ٢٠١٨) در اطراف رودخانە پنجوین از شهرهای مرزی استان سلیمانیە و هم مرز با مریوان کشف و شناسایی شدە است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان با صدور بیانیەای اعلام کردە است کە اقبال مرادی از کادرهای رهبری این جمعیت بودە و بە گفتە شاهدان عینی اثر هفت گلولە بر روی جسد وی مشاهدە شدە است.

اقبال مرادی از فعالین سیاسی اهل مریوان بودە کە مدت زیادی در حزب کوملە فعالیت داشتە و پدر و عموی زانیار و لقمان مرادی از زندانیان محکوم بە اعدام محبوس در زندان رجایی شهر کرج می باشد.

این فعال سیاسی در سال ١٣٨٧ نیز در پنجوین مورد سوقصد قرار گرفتە و زخمی شدە بود.

سازمان حقوق بشری هەنگاو ترور این فعال سیاسی و حقوق بشری را شدیدا محکوم کردە و خواهان شناسایی عاملان این ترور و محاکمە آنها می باشد.