اقدام بە خودکشی سە شهروند در شهرهای ایلام، ارومیە و پیرانشهر

اقدام بە خودکشی سە شهروند در شهرهای ایلام، ارومیە و پیرانشهر

18:52 - 29 November 2018

 

هەنگاو: طی روز های گذشتە سە شهروند در شهرهای ایلام، پیرانشهر و ارومیە اقدام بە خودکشی کردەاند.

برپایە گزارش سازمان حقوق بشری هەنگاو، شامگاه چهارشنبە ( ٧ آذر ٩٧ / ٢٨ نوامبر ٢٠١٨)، یک زن جوان در ارومیە بە دلیل مشکلات خانوادگی اقدام بە خودکشی و بە زندگی خود پایان داد.

هویت این زن کە از طریق حلق آویز کردن بە زندگی خود پایان دادە است، ”لایقە پیروی“ ساکن روستای ”خانقا“ از توابع ترگور ارومیە اعلام شدە است.

از سوی دیگر، روز چهارشنبە (٣٠ آبان ٩٧ / ٢١ نوامبر ٢٠١٨)، یک جوان اهل پیرانشهر با هویت ”رحیم نقیب زادە“ ساکن روستای ”اندیزە“ خود را حلق آویز کردە است.

بە گفتە یک منبع مطلع، این جوان بە دلیل فقر و بیکاری دست بە خودکشی زدە است.

همچنین، طی روزهای گذشتە یک شهروند اهل ایلام با فامیلی ” هدایت دوست“ بە دلیل فقر و بی کاری اعلام کردە است کە خودکشی می کند و از آن روز تا بە حال ناپدید شدە است.

این شهروند اهل روستای سیرانە ملکشاهی و ساکن ایلام بودە کە پدر دو فرزند نیز می باشد کە اکنون ٧ روز است سرنوشتش نامعلوم است.