انتقال سە زندانی محبوس در زندان ارومیە بە اطلاعات

انتقال سە زندانی محبوس در زندان ارومیە بە اطلاعات

14:40 - 2 November 2019

 

هەنگاو: سە تن از زندانیان عقیدتی محبوس در زندان مرکزی ارومیە کە تابستان بازداشت شدە بودند، بە اطلاعات این شهر منتقل شدند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، صبح روز شنبە ١١ آبان ٩٨ (٢ نوامبر ٢٠١٩)، سە تن از زندانیان عقیدتی محبوس در زندان مرکزی ارومیە  بە نامهای ”منصور دودکانلو میلان“، ”اکبر رشیدی“ و ”رسول رشیدی“ بە ادارە اطلاعات ارومیە منتقل شدەاند.

بە گفتە یک منبع مطلع، این سە شهروند کە هر سە شهروند کرد و اهل شهر سلماس می باشند، تابستان امسال بە اتهام فعالیت عقیدتی و عضویت در گروهای تندرو اسلامی بازداشت شدە و تاکنون بلاتکلیف در زندان مرکزی ارومیە محبوس می باشند.

این منبع در ادامە اعلام کرد کە، اکبر رشیدی روز یکشنبە ٢٣ تیر ٩٨ (١٤ ژوئیە ٢٠١٩)، رسول رشیدی روز پنج شنبە ١٠ مرداد (١ آگوست) و منصور دودکانلو میلان نیز روز چهارشنبە ١٦ مرداد (٧ آگوست) از سوی نیروهای ادارە اطلاعات سلماس بازداشت شدەاند.

تاکنون خبر بازداشت این سە شهروند رسانەای نشدە و هەنگاو بە عنوان اولین منبع این خبر را منتشر می کند.