انتقال هدایت عبداللەپور، زندانی سیاسی محکوم بە اعدام  بە مکانی نامعلوم

انتقال هدایت عبداللەپور، زندانی سیاسی محکوم بە اعدام بە مکانی نامعلوم

19:23 - 9 May 2020


هەنگاو: یکی از زندانیان سیاسی محبوس در زندان مرکزی ارومیە کە بە اعدام نیز محکوم شدە است، بە طور ناگهانی بە مکان نامعلومی منتقل شد.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، عصر روز شنبە ٢٠ اردیبهشت ٩٩ (٩ می ٢٠٢٠)، مسئولین زندان مرکزی ارومیە، هدایت عبداللەپور، زندانی سیاسی محکوم بە اعدام را از بند زندانیان سیاسی بە خارج از زندان منتقل و سرنوشت وی نامعلوم می باشد.


یکی از زندانیان محبوس در زندان مرکزی ارومیە ضمن تایید این خبر اعلام کرد کە با گذشت پنج ساعت از انتقال این زندانی سیاسی بە خارج از بند هیچ اطلاعی از سرنوشت وی در دست نمی باشد و دلیل انتقال ناگهانی وی نیز نامعلوم می باشد.

هدایت عبداللە پور روز چهارشنبە ٢٦ خرداد ٩٥ (١٥ ژوئن ٢٠١٦) همراه با دەها شهروند دیگر اهل اشنویە از سوی نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران این شهرستان بازداشت شد و نزدیک بە ٣ ماه در بازداشتگاه اطلاعات سپاه ارومیە بازداشت و تحت شدیدترین شکنجەها قرار داشتە است.

این زندانی سیاسی در بهمن ماه ١٣٩٥ از سوی شعبە دوم دادگاه انقلاب ارومیە بە ریاست قاضی شیخلو بە اتهام همکاری با حزب دمکرات کوردستان ایران در جریان درگیری روستای ”قرەسەقل“ اشنویە میان پیشمرگەهای حزب دمکرات و نیروهای سپاه پاسداران بە اعدام محکوم شدە بود.

روز دوشنبە (١٦ مهر ٩٧ ( ٨ اکتبر ٢٠١٨)، حکم اعدام هدایت عبداللەپور، زندانی سیاسی اهل اشنویە از سوی شعبە ٤٧ دیوان عالی کشور تایید و این حکم رسما بە وکیل و خانوادەی وی ابلاغ شد.

هدایت عبداللە پور متاهل و پدر دو فرزند بە نام های سیروان و کوردستان می باشد.