انفجار گلولە توپ جان جوان ٢٢ سالە را گرفت

انفجار گلولە توپ جان جوان ٢٢ سالە را گرفت

11:12 - 14 January 2020

 

هەنگاو: در اثر انفجار یک گلولە توپ بە جای ماندە از جنگ ٨ سالە ایران و عراق در مناطق مرزی شهرستان ثلاث باباجانی، یک جوان جانش را از دست داد و یک جوان دیگر بە شدت زخمی شد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز جمعە ٢٠ دی ٩٨ (١٠ ژانویە ٢٠٢٠)، در اثر انفجار یک گلولە توپ بە جای ماندە از جنگ ایران و عراق در شهر ازگلە از توابع شهرستان ثلاث باباجانی واقع در استان کرمانشاه، یک جوان ٢٢ سالە با هویت ”علی ملکی“ جانش را از دست دادە است.

بە گفتە یک منبع مطلع، یکی جوان ١٩  سالە بە نام ”آرمان ملکی“ در این حادثە از ناحیە زانو و آرنج بە شدت زخمی شدە و هم اینک تحت مراقبت های پزشکی قرار دارد.

این منبع در ادامە اعلام کرد کە این دو شهروند پس از کشف گلولە توپ بر روی آن برشکاری انجام دادە و درلیل انفجار نیز همین بودە است.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی سال ٢٠١٩ دست کم ٢٧ شهروند کرد در اثر انفجار مین کشتە و یا زخمی شدەاند.