باران بهزاد زندانی سیاسی کُرد از زندان ارومیه آزاد شد

باران بهزاد زندانی سیاسی کُرد از زندان ارومیه آزاد شد

22:14 - 17 February 2021

 

حمایت از هەنگاو

هەنگاو: یک زن اهل ارومیە که بە تحمل ٨ سال حبس محکوم شده و از سە سال پیش در زندان مرکزی ارومیە محبوس بود، به صورت مشروط از زندان آزاد شده است.

بر پایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، اخیراً باران بهزاد، زندانی سیاسی کُرد اهل ارومیه پس از سپری نمودن نیمی از دوران محکومیت ۷ ساله خود  به صورت مشروط از زندان مرکزی ارومیه آزاد شده است.

هه‌نگاو پیشتر گزارش داده بود که،  باران بهزاد پیشتر عضو حزب کارگران کُردستان بودە و  سه سال پیش پس از جدایی از این حزب بە ارومیە بازگشتە و همان زمان از سوی نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و پس از دو ماه بە زندان مرکزی ارومیە منتقل شدە است.

باران بهزاد سال ٩٦ (٢٠١٧) از سوی شعبە دوم دادگاه انقلاب ارومیە بە ریاست قاضی شیخلو بە اتهام ”عضویت در حزب کارگران کُردستان“  جمعاً بە تحمل ٨ سال حبس محکوم شدە که ۷ سال آن قابل اجرا بود.

این زندانی سیاسی زن از سه سال پیش بدون داشتن حق مرخصی در زندان مرکزی ارومیه محبوس بوده است.