بازداشت دست کم چهار شهروند در اشنویە، بازداشت ١٦ شهروند طی شش روز

بازداشت دست کم چهار شهروند در اشنویە، بازداشت ١٦ شهروند طی شش روز

16:47 - 6 July 2020


هەنگاو: طی روزهای گذشتە دست کم چهار شهروند کرد از سوی نهادهای امنیتی شهرستان اشنویە بازداشت شدەاند.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز یکشنبە ١٥ تیر ٩٩ (٥ ژوئیە ٢٠٢٠)، یک شهروند اهل اشنویە با هویت ”رحیم رفعت“ پس از احضار بە ادارە اطلاعات اشنویە بازداشت شدە است.


هەمان روز، نیروهای ادارە اطلاعات اشنویە یک جوان ٣٠ سالە را با هویت ”اسکندر محمدپور“ بازداشت و بە مکان نامعلمی منتقل کردەاند.


از سوی دیگر، روز شنبە ١٤ تیر ماه، دو شهروند دیگر اهل اشنویە بە نام های ”رحمان تابش“ و ”سعید تابناک“ پس از احضار بە ادارە اطلاعات این شهر بازداشت شدەاند.


تمامی این چهار شهروند بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت ایران بازداشت شدەاند.


با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق بشری هەنگاو، از ابتدای ماه ژوئیە تا بە امروز (شش روز) دست کم ١٦ شهروند کرد از سوی نیروهای امنیتی حکومت بازداشت شدەاند.