بازداشت دو شهروند در ارومیە و اشنویە

بازداشت دو شهروند در ارومیە و اشنویە

01:10 - 13 November 2019

 

هەنگاو: دو شهروند اهل ارومیە و اشنویە (شنو) از سوی نهادهای امنیتی حکومت ایران بازداشت شدند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز سەشنبە ٢١ آبان ٩٨ (١٢ نوامبر ٢٠١٩)، نیروهای ادارە اطلاعات ارومیە یکی از فعالین فرهنگی و رسانەای این شهر را با هویت ”اسکندر روندی“ بازداشت کردەاند.

اسکندر روندی کە هم زمان مدیر یکی از کانالهای خبری ارومیە در شبکە اجتماعی تلگرام می باشد، بە اتهام شرکت در تجمعات اعتراضی جهت محکوم کردن لشکرکشی ترکیە بە کردستان سوریە (روژاوا) و انعکاس اخبار مرتبط با آن بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل شدە است.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی ماه گذشتە دست کم ٨٠ شهروند کرد از سوی نهادهای امنیتی ایران تنها بە اتهام محکوم کردن لشکر کشی ترکیە بە کردستان سوریە بازداشت شدەاند.

از سوی دیگر و هم زمان، یک شهروند اهل بخش نالوس اشنویە با هویت ”عبدالرحمن کردی“ از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدە است.

تا زمان انتشار این خبر دلیل یا دلایل بازداشت این شهروند اهل اشنویە معلوم نشدە است.