بازداشت دو شهروند در ثلاث باباجانی و آزادی دو تن دیگر در کامیاران

بازداشت دو شهروند در ثلاث باباجانی و آزادی دو تن دیگر در کامیاران

20:06 - 6 June 2019

 

هەنگاو: طی روزهای گذشتە دو شهروند اهل ثلاث باباجانی بازداشت شدە و دو شهروند بازداشت شدە اهل کامیاران نیز با وثیقەهای سنگین از زندان آزاد شدەاند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، اوایل خرداد (اواخر می)، نیروهای ادارە اطلاعات شهرستا ثلاث باباجانی در استان کرمانشاه، دو شهروند اهل این شهر را بە نام های ”زاهد محمدی“ فرزند حسین و ”عبداللە احمدی“ فرزند فیض اللە بازداشت کردەاند.

این دو شهروند بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت ایران بازداشت شدە و دادگاه برای آزادی موقت آنها درخواست مبلغ ٣٠٠ میلیون تومان کردە است کە خانوادەهای آنها تاکنون نتوانستەاند این مبلغ را تامین کنند.

از سوی دیگر، اوایل هفتە جاری فرزاد حسینی و مهدی قبادی، دو شهروند بازداشت شدە اهل کامیاران با وثیقەهای سنگین یک میلیاردی و ٣٠٠ میلیون تومانی موقتا از زندان آزاد شدەاند.