بازداشت دو شهروند در سنندج و آزادی ٥ تن دیگر در کامیاران و سنقر

بازداشت دو شهروند در سنندج و آزادی ٥ تن دیگر در کامیاران و سنقر

21:02 - 18 February 2019

 

هەنگاو: طی روزهای گذشتە دو تن دیگر از اعضای حزب وحدت ملی شاخە کردستان در سنندج (سنە) بازداشت و هم زمان سە فعال اصلاح طلب در سنقر و دو فعال دیگر در کامیاران آزاد شدند.

برپایە گزارش سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز یک شنبە (٢٨ بهمن ٩٧ / ١٧ فوریە ٢٠١٩)، نیروهای ادارە اطلاعات سنندج بە منزل آرمان وفایی از اعضای حزب وحدت ملی شاخە کردستان یورش و وی را بازداشت کردەاند.

این نیروها هم زمان یکی دیگر از اعضای حزب مذکور را بە نام  ”شاهو فرجی“ را در یکی از خیابان های این شهر بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل کردەاند.

از سوی دیگر، دو تن از شهروندان اهل کامیاران بە نامهای ”رضا اسدی“ و ”فاضل قیطاسی“ کە اوایل ماه ژوئیە امسال بازداشت شدە بودند، پس از نزدیک بە ٥٠ روز هر کدام با تودیع وثیقە سنگین ٣٠٠ میلیون تومانی موقتا از زندان آزاد شدەاند.

همچنین امروز دوشنبە (٢٩ بهمن / ١٨ فوریە)، سە تن از فعالین اصلاح طلب شهرستان سنقر بە نامهای  "جبار حاجی مرادی" ، "کیومرث واعظی" و "هادی باقری" کە روز پنج شنبە (٢٥ بهمن ٩٧ / ١٤ فوریە ٢٠١٩) از سوی نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران بازداش شدە بودند، آزاد شدند.