بازداشت دو فعال زن کُرد در تهران

بازداشت دو فعال زن کُرد در تهران

08:56 - 8 October 2020

 

هەنگاو: دو تن از فعالین زن کُرد در تهران توسط نهادهای امنیتی حکومت ایران بازداشت شدەاند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز سەشنبە ١٥ مهر ٩٩ (٦ اکتبر ٢٠٢٠)، نیروهای وازرات اطلاعات در شهر تهران اقدام بە بازداشت ”اندیشە صدری“ و ”ندا پیرخضریان“ از فعالین زن کُرد در این شهر کردەاند.

تا زمان تنظیم این خبر دلیل یا دلایل بازداشت اندیشە صدری و  ندا پیرخضریان کە اهل سنندج می‌باشند و اتهامات مطروحە علیە آنها برای هەنگاو روشن نشدە است.

اندیشە صدری دانش آموختە هنر و نقاش می‌باشد کە پس از بازداشت بە مکان نامعلومی منتقل شدە است.

گزارشات رسیدە حاکی از بازداشت ”لقمان پیرخزریان“ پدر ندا می‌باشد، اما هەنگاو مستقلاً نمی‌تواند آن را تایید کند. لقمان پیرخضریان  مجسمە ساز و از زندانیان سیاسی سباق می‌باشد.