بازداشت دو نوجوان ١٧ سالە  از سوی اطلاعات بانە

بازداشت دو نوجوان ١٧ سالە از سوی اطلاعات بانە

18:03 - 6 January 2019

 

هەنگاو: دو نوجوان اهل بانە از سوی نهادهای امنیتی حکومت ایران بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل شدەاند.

برپایە گزاش سازمان حقوق بشری هەنگاو، اوایل سال جاری میلادی، نیروهای ادارە اطلاعات بانە دو نوجوان اهل روستای ”کانی سور“ این شهر را بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل کردەاند.

خبرنگار هەنگاو هویت این دو نوجوان را کە هر دو ١٧ سالە می باشند ”بارزان بابکری“ و ”مهدی کانی سوری“ اعلام کردە است.

این دو نوجوان بە اتهام همکاری با احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت ایران بازداشت شدەاند.

بە گفتە یک منبع مطلع، علی رغم پیگیری های مستمر خانوادەهای این دو نوجوان، هیچ اطلاعاتی از سرنوشت آنها در دست نمی باشد.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی سال ٢٠١٨ میلادی، دست کم ١٥ کودک زیر ١٨ سال کرد از سوی نهادهای امنیتی ایران بازداشت شدەاند.