بازداشت سعدون مازوجی از فعالین سیاسی و زندانی سیاسی سابق در مهاباد

بازداشت سعدون مازوجی از فعالین سیاسی و زندانی سیاسی سابق در مهاباد

01:22 - 1 June 2019

 

هەنگاو: یکی از فعالین سیاسی و زندانی سابق سیاسی ساکن مهاباد طی روزهای گذشتە از سوی نهادهای امنیتی حکومت احضار و بازداشت شدە است.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی روزهای گذشتە، سعدون مازوجی، نویسندە و فعال سیاسی اهل مهاباد از سوی ادارە اطلاعات این احضار و بازداشت شدە است.

بە گفتە یک منبع مطلع، سعدون مازوجی یک روز پس از بازاشت با تودیع وثیقە و موقتا از زندان آزاد شدە است.

سعدون مازووجی پیشتر نیز بە اتهام همکاری و عضویت در یکی از احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت ایران بە مدت ١٠ سال در زندان های مهاباد و ارومیە محبوس بودە است.