بازداشت سە شهروند اهل سنندج

بازداشت سە شهروند اهل سنندج

20:23 - 21 January 2020

 

هەنگاو: طی روزهای گذشتە سە شهروند اهل سنندج از سوی نهادهای امنیتی بازداشت و سرنوشتشان نامعلوم می باشد.

بر پایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز جمعە ٢٧ دی ٩٨ (١٧ ژانویە ٢٠٢٠)، نیروهای ادارە اطلاعات مریوان یک شهروند اهل روستای ”عیسی آباد“ از توابع سنندج و ساکن مریوان را با هویت ”عرفان محمدی“ بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل کردەاند.

بە گفتە یک منبع مطلع، عرفان محمدی پیشتر نیز بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت ایران بە ٢ سال حبس محکوم و پس از سپری نمودن دوران محکومیت خود، از زندان آزاد شدە بود.

همچنین، دو شهروند دیگر اهل سنندج بە نام های ”هیرش خسروی“ و ”گوران یوسفی“ از سوی نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران در سنندج بازداشت شدە و هیچ خبری از سرنوشت آنها در دست نمی باشد.