بازداشت سە نفر دیگر در جوانرود

بازداشت سە نفر دیگر در جوانرود

12:02 - 5 December 2019

 

هەنگاو: در جریان اعتراضات مردم جوانرود پس از افزایش قیمت بنزین سە نفر دیگر بازداشت شدەاند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، در جریان اعتراضات آبان ماه شهر جوانرود دست سە نفر دیگر بە نام های ”معین مصطفایی“ ، ”ادریس محمدی“ و ”بختیار ولیان" ز سوی نیروهای ادارە اطلاعات بازداشت شدەاند.

با گذشت بیش از دو هفتە از بازداشت این سە شهروند هیچ اطلاعی از سرنوشت آنها در دست نمی باشد.

تا زمان تنظیم این خبر هویت ٣٧ نفر از بازداشت شدگان جوانرود برای سازمان حقوق بشری هەنگاو احراز شدە است.