بازداشت ششمین شهروند جهت اجرای حکم در اشنویە

بازداشت ششمین شهروند جهت اجرای حکم در اشنویە

15:02 - 26 December 2019

 

هەنگاو: طی هفتە جاری دست کم شش شهروند اهل اشنویە کە پیشتر از سوی دستگاه قضایی ایران بە حبس محکوم شدە بودند، بازداشت و جهت اجرای حکم بە زندان های اشنویە و نقدە منتقل شدەاند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز چهارشنبە ٤ دی ٩٨ (٢٥ دسامبر ٢٠١٩)، یک جوان اهل اشنویە با هویت ”سید ایوب موسی“ از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و جهت اجرای حکم بە زندان مرکزی نقدە منتقل شدە است.

سید ایوب موسوی مرداد ماه ١٣٩٧ از سوی نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت و از سوی دادگاه انقلاب ارومیە بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کردستانی اپوزسیون حوکمت ایران بە تحمل ٤٢ ماه حبس محکوم شدە بود.

طی روزهای گذشتە هر یک از شفیع فقی زادە، محمد امین قاضی، یوسف احمدی، کامل احمدی و کورش عزیزی بازداشت و جهت اجرای حکم حبس خود بە زندان مرکزی اشنویە منتقل شدەاند.