بازداشت ٢٢ شهروند کُرد در ماه فوریه ٢٠٢١

بازداشت ٢٢ شهروند کُرد در ماه فوریه ٢٠٢١

16:19 - 2 March 2021

 

حمایت از هەنگاو

هەنگاو: طی ماه گذشتە میلادی دست کم ۲۲ شهروند کُرد بە اتهام فعالیت سیاسی، مدنی و عقیدتی توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت شدەاند.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق حقوق بشری هەنگاو، طی ماه فوریه ۲۰۲۱، دست‌کم ۲۲ شهروند کُردتوسط نهادهای امنیتی حکومت ایران بە اتهام فعالیت سیاسی، مدنی و عقیدتی بازداشت شدەاند.

بر طبق این گزارش، ۲۰ شهروند بە اتهام فعالیت سیاسی و همکاری با احزاب کُردستانی، یک شهروند بە اتهام فعالیت مدنی و یک شهروند نیز بە اتهام فعالیت عقیدتی و مذهبی بازداشت شدەاند.

بیشترین شهروندانی کە بازداشت شدەاند با ۱۲ مورد در استان آذربایجان‌غربی (ارومیه) ثبت شدە است. در استان کُردستان ۹ شهروند و در استان کرمانشاه نیز یک شهروند کُرد بازداشت شدەاند.

یکی از بازداشت شدگان ماه اخیر دانشجو بوده است.

همچنین، ۳ نفر از افراد بازداشت شده پس از بازداشت جهت سپری نمودن دوران محکومیت راهی زندان‌های نقده و ارومیه شده‌اند.