بازداشت ٢٦٣ شهروند کرد طی شش ماه نخست سال ٩٨

بازداشت ٢٦٣ شهروند کرد طی شش ماه نخست سال ٩٨

23:10 - 21 September 2019

 

هەنگاو: طی شش ماه نخست سال جاری خورشیدی بە طور متوسط هر هفتە دست کم ١١ شهروند کرد بە اتهام فعالیت سیاسی، مدنی، کارگری و عقیدتی از سوی نهادهای امنیتی حکومت ایران بازداشت شدەاند.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی شش ماه نخست سال ١٣٩٨ خورشیدی، دست کم ٢٦٣ شهروند کرد از سوی نهادهای امنیتی بازداشت شدەاند کە بیش از ٩٢٪ این موارد بە اتهام فعالیت سیاسی و همکاری با احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت ایران بازداشت شدەاند.

در میان افرادی کە بازداشت شدەاند ١٠ نفر زن، ٤ نفر معلم، ٢ نفر کودک، ٧ نفر دانشجو، یک نفر محقق و یک نفر نیز فعال رسانەای می باشند.

تفکیک بر حسب اتهام 

فعالین سیاسی: ٢٤٣ نفر معادل ٩٢٪ کل موارد.

فعالین کارگری و کولبر: ١٠ نفر معادل ٤٪ کل موارد.

فعالین مدنی: ٧ نفر معادل ٣٪ کل موارد.

عقیدتی: ٣ نفر معادل ١٪ کل موارد.

 

تفکیک بر حسب استان

استان آذربایجان غربی: ١١٢ نفر

استان کردستان: ٩٥ نفر

استان کرمانشاه: ٤٩ نفر

استان ایلام: ٤ نفر

استان خراسان شمالی: ٢ نفر

استان لرستان: ١ نفر

 

بیشترین افراد بازداشت شدە در ماه تیر بازداشت شدەاند. در این ماه ٨٨ نفر بازداشت شدەاند. 

بر طبق این گزارش، در ماه فروردین ١٩ نفر، اردیبهشت ٢٧ نفر، خرداد ٥٤ نفر، تیر ٨٨ نفر، مرداد ٤٣ نفر و شهریور ٢٦ نفر بازداشت شدەاند.