بازداشت مجدد پوریا احمدی از اعضای حزب وحدت ملی

بازداشت مجدد پوریا احمدی از اعضای حزب وحدت ملی

15:24 - 14 May 2019

 

هەنگاو: یکی از اعضای حزب وحدت ملی شاخە کردستان کە زمستان امسال نیز بازداشت شدە بود، دوبارە بازداشت شد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز دوشنبە (٢٣ اردیبهشت ٩٨ / ١٣ می ٢٠١٩)، پوریا احمدی، مسئول آموزش حزب وحدت ملی شاخە کردستان پس از احضار بە ادارە اطلاعات سنندج بازداشت شدە است.

پوریا احمدی روز چهارشنبە (١ اسفند ٩٧ / ٢٠ فوریە ٢٠١٩) از سوی نیروهای ادارە اطلاعات شهر سنندج در روستای زادگاهش (باینچو) بازداشت و پس از ١٥ روز آزاد شدە بود.