بازداشت و بی خبری از سرنوشت یک شهروند اهل سنندج

بازداشت و بی خبری از سرنوشت یک شهروند اهل سنندج

11:14 - 16 September 2019

 

هەنگاو: نیروهای ادارە اطلاعات سنندج ماه گذشتە یک شهروند کرد را بازداشت کردەاند و سرنوشت وی نامعلوم می باشد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز یکشنبە ٢٤ مرداد ٩٨ (١٥ آگوست ٢٠١٩)، نیروهای ادارە اطلاعات سنندج یک شهروند کرد را با هویت ”شهرام امجدیان“ بازداشت کردەاند.

بە گفتە یک منبع مطلع، شهرام امجدیان بە اتهام تبلیغ بە نفع احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت ایران از طریق شبکە اجتماعی تلگرام بازداشت شدە است.

با گذشت یک ما از بازداشت این شهروند کرد سرنوشت وی نامعلوم می باشد.