بازداشت پنج شهروند دیگر در سنندج از جملە یک نوجوان ١٧ سالە

بازداشت پنج شهروند دیگر در سنندج از جملە یک نوجوان ١٧ سالە

00:39 - 4 December 2019

 

هەنگاو:  پنج شهروند دیگر در شهر سنندج بە اتهام شرکت در اعتراضات اخیر این شهر از سوی نهادهای امنیتی بازداشت شدەاند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز سەشنبە ١٢ آذر ٩٨ (٣ دسامبر ٢٠١٩)، نیروهای ادارە اطلاعات سنندج ”جلیل محمدی“ از فعالین کارگری  را در محل کارش بازداشت کردەاند.

از سوی دیگر، طی روزهای گذشتە ”ماهان یوسفی“ ١٧ سالە از سوی نیروهای ادارە اطلاعات این شهر بازداشت و سرنوشتش نامعلوم می باشد.

دو شهروند دیگر بە نامهای ”هیبت ملکی“، ٣٥ سالە و فرزند محمد و ”صابر ملکی“، ٤٥ سالە و فرزند جزا بازداشت و سرنوشتشان نامعلوم می باشد.

همچنین، یک شهروند یگر با هویت ”یاسر زند سلیمی" بازداشت شدە بود کە پس از ١٠ روز با وثیقە آزاد شدە است.

تا زمان تنظیم این خبر هویت ٣٨ نفر از بازداشت شدگان شهر سنندج برای هەنگاو احراز شدە است.