بازداشت سە شهروند در سنندج

13:24 - 25 May 2019

 

هەنگاو: طی روزهای گذشتە دست کم سە شهروند در شهر سنندج از سوی نهادهای امنیتی حکومت ایران بازداشت شدەاند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز چهارشنبە هفتە گذشتە (١ خرداد ٩٨ / ٢٢ مەی ٢٠١٩)، نیروهای ادارە اطلاعات سنندج در روستای گاودرە این شهرستان سە شهروند کرد را بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت ایران بازداشت کردەاند.

خبرنگار هەنگاو در سنندج هویت این سە جوان کرد را ”صلاح ساعدی“ ، ”حیدر ساعدی“ و “داوود احمدی” اهل روستای گاودرە از توابع بخش مرکزی سنندج اعلام کردە است.

با گذشت چهار روز از بازداشت این سە جوان کرد، هیچ خبری از سرنوشت آنها در دست نمی باشد و پیگیری خانوادەهایشان در اینبارە بی نتیجە ماندە است.