بازداشت کاسبکار روانسری در کرمانشاه

بازداشت کاسبکار روانسری در کرمانشاه

12:16 - 17 July 2019

 

هەنگاو: یک کاسبکار اهل روانسر پس از آنکە اتومبیلش با ١١ گلولە از سوی نیروهای انتظامی هدف قرار گرفت، بازداشت شد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز دوشنبە (٢٤ تیر ٩٨ / ١٥ ژوئیە ٢٠١٩)، نیروهای انتظامی حکومت ایران در شهر کرمانشاه اتومبیل یک کاسبکار اهل روانسر را با هویت ”عدنان فرجی“ ٢٤ سالە فرزند فرج و اهل روستای زیرچوبی (ژیرەژاوی) بە رگبار بستەاند.

بە گفتە یک منبع مطلع، نیروهای انتظامی پس از آنکە اتومبیل عدنان فرجی را با ١١ گلولە متوقف کردەاند، وی را بازداشت و هم اکنون در زندان دیزل آباد محبوس می باشد.

خبرنگار هەنگاو اعلام کرد کە اتومبیل این کاسبکار از نوع (پژو ٤٠٥) بودە و چند عدد جاروبرقی را حمل می کردە است.