بازداشت یک دختر اهل بوکان و انتقال وی بە اطلاعات ارومیە

بازداشت یک دختر اهل بوکان و انتقال وی بە اطلاعات ارومیە

14:02 - 31 July 2020


هەنگاو: طی روزهای گذشتە یک دختر اهل بوکان از سوی نیروهای ادارە اطلاعات این شهر بازداشت و سرنوشت وی نامعلوم می باشد.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز شنبە ٤ مرداد ٩٩ (٢٥ ژوئیە ٢٠٢٠)، یک دختر جوان اهل بوکان با هویت ”سمیە نمدمال“ فرزند رشید از سوی نیروهای ادارە اطلاعات این شهرستان بازداشت شدە است.


بە گفتە یک منبع نزدیک بە خانوادە نمدمال، سمیە پس از بازداشت بە بازداشتگاه ادارە اطلاعات ارومیە منتقل شدە و طی هفتە گذشتە هیچ تماسی با خانوادەاش نداشتەاست.


این منبع در ادامە اعلام کرد کە، سمیە نمدمال پیشتر مدتی عضو حزب آزادی کُردستان (پاک) بودە و هفتە گذشتە پس از جدایی از این حزب و گرفتن اماننامە از ادارە اطلاعات بە ایران بازگشتە است.