بازداشت یک زن اهل مریوان پس از بازگشت از اقلیم کوردستان

14:55 - 18 May 2019

 

هەنگاو: نیروهای ادارە اطلاعات یک زن جوان را در شهر مریوان بازداشت کردەاند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز سەشنبە (٢٤ اردیبهشت ٩٨ / ١٤ می ٢٠١٩)، نیروهای ادارە اطلاعات مریوان یک زن جوان را با هویت ”ایران راه پیکر“ ٣٣ سالە و فرزند محمد غریب بازداشت کردەاند.

خبرنگار هەنگاو در مریوان اعلام کرد کە ایران راه پیکر پس از بازگشت از اقلیم کوردستان بازداشت شدە است.

یکی از نزدیکان خانم راه پیکر بە هەنگاو گفت کە وی پس از بازداشت بە بازداشتگاه ادارە اطلاعات در سنندج منتقل شدە است.