بازداشت یک زن در مریوان و آزادی یک دختر بازداشت شدە در پیرانشهر

بازداشت یک زن در مریوان و آزادی یک دختر بازداشت شدە در پیرانشهر

19:26 - 30 July 2019

 

هەنگاو: طی روزهای گذشت یکی از فعالین مدنی مریوان از سوی نهادهای امنیتی بازداشت و هم زمان یک دختر جوان کە در پیرانشهر بازداشت شدە بود، آزاد شدە است.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز شنبە (٥ مرداد ٩٨/ ٢٧ ژوئیە ٢٠١٩)، نیروهای ادارە اطلاعات مریوان بە منزل یک فعال مدنی با هویت ”پروین ادوایی“ اهل روستای سلین و ساکن این شهر یورش و اقدام بە بازداشت وی کردەاند.

بە گفتە یک منبع مطلع، پروین ادوایی از فعالین مدنی و فعال در حوزە کودکان و زنان می باشد کە پس از بازداشت بە مکانی نامعلوم منتقل شدە و سرنوشتش نامعلوم می باشد.

این منبع در ادامە اعلام کرد کە نیروهای امنیتی اقدام بە تفتیش منزل این فعال مدنی نیز کردەاند.

از سوی دیگر و همان روز، دنیا شالی، شهروند اهل پیرانشهر کە اواخر تیرماه از سوی نیروهای امنیتی حکومت ایران بازداشت شدە بود، آزاد شدە است.