بازداشت یک شهروند دیگر بە اتهام همکاری با زندانیان فراری از زندان سقز

بازداشت یک شهروند دیگر بە اتهام همکاری با زندانیان فراری از زندان سقز

14:49 - 19 April 2020


هەنگاو: یک شهروند دیگر کە پیشتر بە مدت ١٥ سال در زندان سقز محبوس و آزاد شدە بود، بە اتهام همکاری با زندانیان فراری از این زندان بازداشت شد.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز یکشنبە ٣١ فروردین ٩٩ (١٩ آوریل ٢٠٢٠)، نیروهای ادارە اطلاعات سقز بە منزل ”کامران عبدی پور“ هجوم بردە و وی را با فرمان دادستان این شهر بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل کردەاند.


بە گفتە یک منبع مطلع، نیروهای امنیتی این شهروند را بە اتهام کمک بە زندانیان فراری از زندان سقز بازداشت کردەاند.


کامران عبدی پور روز شنبە ١١ آبان ٩٨ (٢ نوامبر ٢٠١٩) پس از تحمل ١٥ سال حبس و با رضایت اولیای دم از زندان آزاد شدە بود.


وی ١٦ سال پیش در یک درگیری جوان دیگری را با هویت ”محمد علیزادە“ بە قتل رساندە و بازداشت و از سوی دستگاه قضایی حکومت ایران بە قصاص محکوم شدە بود.


هەنگاو چند روز پیش نیز از بازداشت یک شهروند ٦٥ سالە اهل سقز با هویت ”سید علا حسینی“ بە همین اتهام خبر دادە بود.