بازداشت یک شهروند کرد در اشنویە

15:15 - 26 June 2019

 

هەنگاو: نیروهای ادارە اطلاعات اشنویە یک جوان کرد را بازداشت کردند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز چهارشنبە (٥ تیر ٩٨ // ٢٦ ژوئن ٢٠١٩)، نیروهای ادارە اطلاعات اشنویە یک جوان کرد را با هویت ”هیمن بایزدی“ بازداشت کردەاند.

بە گفتە یک منبع مطلع، هیمن بایزیدی بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت ایران بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل شدە است.