بازداشت یک فعال زن از سوی اطلاعات کرمانشاه

بازداشت یک فعال زن از سوی اطلاعات کرمانشاه

11:26 - 14 September 2020

 

هەنگاو: نیروهای ادارە اطلاعات کرمانشاه یک فعال زن را بە اتهام همکاری با احزاب کُردستانی اپوزسیون حکومت بازداشت کردەاند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز شنبە ٢٢ شهریور ٩٩ (١٢ سپتامبر ٢٠٢٠)، نیروهای ادارە اطلاعات کرمانشاه یک فعال زن را با هویت ”سارا برزگر“ بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل کردەاند.

بە گفتە یک منبع مطلع، سارا برزگر بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کُردستانی اپوزسیون حکومت بازداشت شدە است.

با گذشت سە روز از بازداشت این فعال زن و علی‌رغم پیگری های مداوم خانوادە وی، هیچ خبری از سرنوشت ایشان در دست نمی‌باشد.