بازداشت یک فعال محیط زیست اهل سروآباد

بازداشت یک فعال محیط زیست اهل سروآباد

11:13 - 20 February 2019

 

هەنگاو:  نیروهای ادارە اطلاعات مریوان یکی از فعالین زیست محیطی ساکن این شهر را بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل کردەاند.

برپایە گزارش سازمان حقوق بشری هەنگاو، ساعت ٦ عصر یک شنبە (٢٨ بهمن ٩٧ / ١٧ فوریە ٢٠١٩)، نیروهای ادارە اطلاعات مریوان بە منزل یکی از فعالین زیست محیطی ساکن مریوان با هویت ”ایرج رحیم زادە“ اهل روستای ”روار“ سروآباد یورش و وی را بازداشت کردەاند.

ایرج رحیم زادە ٤٠ سالە از فعالین زیست محیطی ساکن مریوان  میباشد کە نیروهای امنیتی د رحین بازداشت اقدام بە تفتیش منزل وی نیز کردەاند.

بە گفتە یک منبع مطلع، آقای رحیم زادە پس از بازداشت بە اطلاعات سنندج منتقل شدە و هیچ خبری از سرنوشت وی در دست نمی باشد.