بازداشت یک فعال کارگری در سنندج و ضرب و شتم مادرش از سوی نیروهای امنیتی

بازداشت یک فعال کارگری در سنندج و ضرب و شتم مادرش از سوی نیروهای امنیتی

14:40 - 29 August 2019

 

هەنگاو: آرام زندی از سوی نیروهای امنیتی سنندج بازداشت و مادرش نیز در اثر ضرب و شتم این نیروها دچار سکتە قلبی شد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، شامگاه چهارشنبە ٦ شهریور ٩٨ (٢٨ آگوست ٢٠١٩)، نیروهای ادارە اطلاعات سنندج بە منزل یکی از فعالین کارگری این شهر با هویت ”آرام زندی“ یورش و اقدام بە بازداشت وی کردەاند.

منابع مطلع در اینبارە اعلام کردند کە، نیروهای امنیتی در حین بازداشت مادر آرام با هویت ”دایە مریم“ را کە قصد داشتە مانع بازداشت وی شود، را مورد ضرب و شتم قرار دادەاند.

دایە مریم در اثر این ضرب و شتم این نیروها دچار سکتە شدە و هم اکنون در بیمارستان تامین اجتماعی بستری می باشد.

آرام زندی پس از بازداشت بە مکان نامعلومی منتقل شدە و سرنوشت وی نیز نامعلوم می باشد.