بازداشت یک نوجوان ١٧ سالە در پاوە

بازداشت یک نوجوان ١٧ سالە در پاوە

22:30 - 6 August 2020


هەنگاو: نیروهای ادارە اطلاعات پاوە در استان کرمانشاه یک نوجوان ١٧ سالە را بە اتهام عضویت در احزاب کُردستانی اپوزسیون حکومت ایران بازداشت و برای آزادی وی درخواست وثیقە کردەاند.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، اواخر هفتە گذشتە، یک نوجوان ١٧ سالە اهل پاوە با هویت ”پارسا رستمی“ از سوی نیروهای ادارە اطلاعات این شهر بە اتهام عضویت در یکی از احزاب کُردستانی اپوزسیون حکومت بازداشت شدە است.


بە گفتە یک منبع مطلع، پارسا رستمی پس از بازداشت بە کانون اصلاح و تربیت کرمانشاه منتقل شدە و هم اکنون آنجا محبوس می‌باشد.


این منبع در ادامە اعلام کرد کە، برای آزادی موقت این نوجوان ١٧ سالە وثیقە ١٨٠ میلیون تومانی درخواست شدە است.