بازداشت یک کتابفروش در بوکان

22:00 - 15 June 2019

 

هەنگاو: نیروهای ادارە اطلاعات بوکان یک شهروند کرد را بازداشت کردەاند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز دوشنبە (٢١ خرداد ٩٨ / ١١ ژوئن ٢٠١٩)، نیروهای ادارە اطلاعات بوکان یک کتاب فروش را بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل کردەاند.

خبرنگار هەنگاو در بوکان اعلام کرد کە این نیروها ،”مصطفی رحیمی“ فرزند علی را کە مشغول کتابفروشی بودە بازداشت کردەاند.

آقای رحیمی کە در کوچە بانک ملی بوکان مشغول کتابفروشی بودە از سوی این نیروها بازداشت شدە و از سرنوشت وی خبری در دست نمی باشد.