با اعدام یک  شهروند دیگر شمار اعدامی های امروز کردستان بە ٤ نفر رسید

با اعدام یک شهروند دیگر شمار اعدامی های امروز کردستان بە ٤ نفر رسید

15:23 - 28 April 2020


هەنگاو: با اعدام یک شهروند اهل سنقر شمار شهروندانی کە امروز در شهرهای مختلف کردستان اعدام شدەاند بە ٤ نفر رسید.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، بامداد روز دوشنبە ٩ اردیبهشت ٩٩ (٢٨ آوریل ٢٠٢٠)، حکم اعدام یک شهروند اهل شهرستان سنقر و کلیائی با هویت ”مهدی رمضانی“ در زندان مرکزی کرمانشاه اجرا شدە است.


بە گفتە یک منبع مطلع، مهدی رمضانی ٣٦ سالە، ٧ سال پیش بە اتهام قتل عمد یک شهروند اهل کرمانشاه در یک نزاع خیابانی بازداشت و بە اعدام محکوم شدە بود.


بامداد امروز یک شهروند اهل دیواندرە با هویت ”فایق شریفی“ نیز در زندان مرکزی سنندج بە اجرا در آمد.


همچنین، دو شهروند اهل بوکان و اشنویە بە نام های یاسر رسولی و زرار پیغامی در زندان مرکزی ارومیە اعدام شدەاند.