برهان کمانگر بە ٥ سال حبس محکوم شد

برهان کمانگر بە ٥ سال حبس محکوم شد

19:28 - 14 December 2019

 

هەنگاو: یکی از اعضای گروه موسیقی ”کورال“ در شهر کامیاران بە اتهام عضویت در یکی از احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت ایران بە حبس محکوم شد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز شنبە ١١ آبان ٩٨ ( ٢ نوامبر ٢٠١٩)، نشست دادگاه برهان کمانگر، از اعضای گروه موسیقی ”کورال“ در شعبە اول دادگاه انقلاب سنندج  بە ریاست ”قاضی سعیدی“ برگزار و بە اتهام عضویت در حزب حیات آزاد کردستان (پژاک) بە تحمل ٥ سال حبس تعزیری محکوم شدە است.

این حکم امروز شنبە ٢٣ آبان ( ١٤ دسامبر) رسما بە وی ابلاغ شدە است. گفتنیست کە برهان کمانگر در جریان نشست دادگاه از داشتن حق وکیل محروم بودە است.

برهان کمانگر روز سەشنبە ١٥ مرداد (٦ آگوست) همراه با چندین شهروند دیگر اهل کامیاران از سوی نیروهای ادارە اطلاعات بازداشت و پس از دو ماه با وثیقە ٥٠٠ میلیون تومانی موقتا تا زمان برگزاری نشست دادگاه آزاد شد.