بیاینه سازمان حقوق بشری هه‌نگاو در خصوص اعتصاب عمومی در اعتراض به قتل ژینا امینی

بیاینه سازمان حقوق بشری هه‌نگاو در خصوص اعتصاب عمومی در اعتراض به قتل ژینا امینی

16:54 - 18 September 2022


هه‌نگاو: یک‌شنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۱


سازمان حقوق بشری هه‌نگاو یک بار دیگر ضمن محکومیت قتل مهسا امینی توسط نیروهای دولتی در شهر تهران، مراتب همدردی و تاسف عمیق خود با خانواده امینی را اعلام میدارد.
 

در این راستا هه‌نگاو ضمن حمایت از اعتصاب عمومی مردم کُردستان طی روز دوشنبه ۲۸ شهریور تاکید می‌کند اعتصاب و اعتراض جز حقوق بنیادین شهروندان است و دولت‌ها مکلف به شناسایی چنین حقوقی برای شهروندان بدون هیچ گونه محدودیتی هستند. 
 

بر اساس منشور جهانی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی اعتصاب جز حقوق به رسمیت شناخته شده بینالمللی شهروندان یک کشور است و دولت‌ها نمی‌توانند آنرا محدود و شهروندان را مورد حمله قرار دهند.
 

 چنانچه دولت ایران طی روز گذشته اعتراضات مدنی مردم شهر سقز و سنندج را به خشونت کشید که در نتیجه تعداد قابل توجهی از شهروندان در اثر شلیک مستقیم نیروهای امنیتی مجروح و تعداد نامشخصی نیز توسط همین نیروها ربوده شدهاند.


هه‌نگاو ضمن محکومیت خشونت دولت جمهوری اسلامی ایران در قتل مهسا امینی و نیز حمله به شهروندان در سقز و سنندج، حمایت همه جانبه خود را از اعتصاب عمومی روز دوشنبه اعلام داشته و عملکرد نیروهای دولتی را بشدت مورد رصد قرار خواهد داد.


سازمان حقوق بشری هه‌نگاو

۱٨ سپتامبر ۲۰۲۲