بی خبری مطلق از سرنوشت سە شهروند بازداشت شدە اهل مریوان

بی خبری مطلق از سرنوشت سە شهروند بازداشت شدە اهل مریوان

19:57 - 14 October 2020

 

هەنگاو: با گذشت بیش از دو هفتە از بازداشت سە شهروند ساکن یکی از روستاهای ساکن مریوان و علی‌رغم پیگیری‌های مداوم خانوادەهایشان، هیچ خبری از سرنوشت آنها در دست نمی‌باشد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو،  روز دوشنبە ٧ مهر ٩٩ (٢٨ سپتامبر ٢٠٢٠) نیروهای ادارە اطلاعات مریوان سە شهروند اهل روستای ”درگاه شیخان“ بە نام‌های ”حامد دادستان“ ٥٤ سالە، فرزند ١٩ سالە حامد با هویت ”محمد علی دادستان“ و ”حمدی دبستانی“ ٤٢ سالە را بازداشت کردەاند.

یکی از نزدیکان خانوادە دادستان در اینبارە بە خبرنگار هەنگاو اعلام کرد کە طی ١٧ روز گذشتە بارها بە ادارە اطلاعات مراجعە کردەایم اما آنها بە ما گفتەاند برید خودمان بە شما زنگ خواهیم زد، با این حال تاکنون هیچ تماسی با ما نگرفتەاند و این نیز موجب نگرانی خانوادە ما شدە است.


هەنگاو پیشتر گزارش دادە بود کە، این سە شهروند بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کُردستانی اپوزسیون حکومت بازداشت شدەاند و در حین بازداشت نیروهای امنیتی آنها را مورد ضرب و شتم قرار دادە و با کشدن گونی بر روی سر، آنها را بە مکان نامعلومی بردەاند.