توپباران مناطق مرزی اقلیم کردستان از سوی سپاه پاسداران

توپباران مناطق مرزی اقلیم کردستان از سوی سپاه پاسداران

13:29 - 16 June 2020


هەنگاو: مناطق مرزی اقلیم کردستان هدف توپخانەهای سپاه پاسداران قرار گرفت و هەنگاو مطلع شدە است کە این توپباران خسارات جانی نداشتە است.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، ظهر روز سەشنبە ٢٧ خرداد ٩٩ (١٦ ژوئن ٢٠٢٠)، توپخانەهای سپاه پسداران مستقر در پیرانشهر مناطق مرزی چومان را هدف حملات توپخانەای قرار دادەاند.


هەنگاو مطلع شدە است کە ارتفاعات مرزی چومان از جملە کوهستان “آلانە” از سوی سپاه پاسداران توپباران شدە است.


منابع هەنگاو اعلام کردەاند کە این توپباران خسارات جانی نداشتە است.