جانباختن دو کارگر در شهرهای بوکان و اسلام آباد غرب

جانباختن دو کارگر در شهرهای بوکان و اسلام آباد غرب

10:58 - 3 September 2019

 

هەنگاو: طی روزهای گذشتە دو کارگر در شهرهای بوکان و اسلام آباد غرب در حین کار و بە دلیل سوانح کاری جانشان را از دست دادند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز دوشنبە ١١ شهریور ٩٨ ( ٢ سپتامبر ٢٠١٩)، رانندە یک جرثقیل در یکی از ساختمانهای تازە ساخت بوکان بە علت نقص فنی و برخورد جک جرثقیل با وی جانباخت.

خبرگزاری  ایرنا اعلام کردە است کە این رانندە بە دلیل شدت ضربە جانش را از دست دادە است.

از سوی دیگر، روز شنبە ٩ شهریور نیز، یک کارگر شاغل  در معدن سنگهای تزئینی ”پشت بیرە“ شهرستان اسلام آباد غرب در استان کرمانشاه در حین قوارە کردن سنگ دچارە حادثە شد و بە دلیل شدت جراحات جانش را از دست داد.

خبرنگار هەنگاو در اسلام آباد هویت این کارگر جوان را ”نوخاص غلامی“ اعلام کردە است.