جانباختن دو کارگر در شهرهای سقز و سردشت

جانباختن دو کارگر در شهرهای سقز و سردشت

09:52 - 17 October 2020

 

هەنگاو: دو کارگر سالخوردە در حین کار و بە دلیل سوانح کاری در شهرهای سقز و سردشت جانشان را از دست دادند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز جمعە ٢٥ مهر ٩٩ (١٦ اکتبر ٢٠٢٠)، یک کارگر اهل سقز با هویت ”عثمان عبداللەزادە“ در حین کار در یک ساختمان نیمەکارە بە دلیل سقوط از ارتفاع و نبود امکانات ایمنی جانش را از دست دادە است.

از سوی دیگر و همان روز، یک کارگر اهل روستای ”بیژوی“ از توابع منطقە آلان سردشت در حین جمع آوری گردو بە دلیل سقوط از درخت جانش را از دست دادە است.

خبرنگار هەنگاو در سردشت هویت این کارگر را ”علی خضرنیا“ اعلام کردە است.