جانباختن چهار کارگر در کردستان

جانباختن چهار کارگر در کردستان

21:37 - 12 November 2019

 

هەنگاو: چهار کارگر در حین کار و بە دلیل سوانح کاری جانشان را از دست دادند کە یکی از آنها در اقلیم کردستان جانش را از دست دادە است.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز سەشنبە ٢١ آبان ٩٨ (١٢ نوامبر ٢٠١٩)، یک کارگر اهل بوکان با هویت ”بهمن قادری“ در شهر اربیل (هولیر) پایتخت حکومت اقلیم کوردستان در حین سیم کشی و بە دلیل سقوت از دکل برق جانش را از دست داد.

از سوی دیگر، روز دوشنبە ٢٠ آبان (١١ نوامبر) نیز، بە دلیل انفجار تانکر سوخت در منطقە محمدیار نقدە دست کم ٣ جوشکار جانشان را از دست دادەاند.

هویت این سە نفر ”سعید دانندە“، ”قاسم پورشیرین“ و ”سیروس مرادی“ اعلام شدە است.

در پی این حادثە ٤ نفر دیگر نیز بە شدت زخمی شدەاند.