جانباختن کارگر سردشتی در اقلیم کردستان

جانباختن کارگر سردشتی در اقلیم کردستان

12:36 - 8 March 2020

 

هەنگاو: یک جوان اهل سردشت کە برای کارگری بە اقلیم کردستان سفر کردە بود، بە دلیل سوانح کاری جان باخت.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز پنجشنبە ١٦ اسفند ٩٨ (٦ مارس ٢٠٢٠)،یک جوان اهل روستای خولیسان سردشت با هویت  ”مسعود محمدی“ در حین کار در شهر اربیل (هولیر) بە دلیل سوانح کاری جانش را از دست دادە است.

یک منبع مطلع در اینبارە بە خبرنگار هەنگاو اعلام کرد کە، مسعود در حین کار در یک ساختمان نیمەکار بە دلیل برق گرفتگی جانش را از دست دادە است.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی شش ماه گذشتە دست کم ٧ کارگر اهل کردستان ایران کە برای کارگری بە اقلیم کردستان سفر کردە بودند، در اثر سوانح کاری جانشان را از دست دادەاند.