جانباختن یک کارگر اهل سروآباد در آمل

جانباختن یک کارگر اهل سروآباد در آمل

14:05 - 30 January 2020

 

هەنگاو: یک شهروند جوان اهل یکی از روستاهای شهرستان سروآباد در کردستان کە برای کارگری بە شمال ایران رفتە بود، در اثر سوانح کاری جانباخت.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز چهارشنبە ٩ بهمن ٩٨ (٢٩ ژانویە ٢٠٢٠)، یک کارگر جوان اهل روستای ”بیساران“ از توابع شهرستان سروآباد با هویت ”سینا علیرمایی“ در حین کار کردن در شهر آمل واقع در شمال ایران جانش را از دست داد.

بە گفتە منابع آگاه، این کارگر جوان در حین کار و بە دلیل سقوط از ارتفاع در یک ساختمان چند طبقە جانش را از دست دادە است.

جسد این جوان تا زمان تنظیم خبر در پزشک قانونی آمل بودە و بە خانوادەاش تحویل دادە نشدە است.