حجاب اجباری منجر بە خودکشی دختر ١٥ سالە شد

13:10 - 11 July 2019

 

هەنگاو: یک دختر نوجوان در بخش قطور شهرستان خوی بە دلیل ناچار شدن بە پوشش اجباری اقدام بە خودکشی کرد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، عصر روز چهارشنبە (١٩ تیر ٩٨ / ١٠ ژوئیە ٢٠١٩)، یک دختر ١٥ سالە کرد در بخش قطور از توابع شهرستان خوی، خود را حلق آویز و بە زندگی خود پایان داد.

خبرنگار هەنگاو در شهر خوی هویت این دختر نوجوان را ”شکیلا محمدی“ فرزند فرهاد اعلام کردە است.

یک منبع مطلع در اینبارە بە خبرنگار هەنگاو اعلام کرد کە، شکیلا بە دلیل ناچار شدن بە پوشیدن روسری و رعایت حجاب از سوی خانوادەاش خودکشی کردە است.

این منبع در ادامە اعلام کرد کە شکیلا طی سال گذشتە چندین مرتبە با خانوادەاش بر سر همین درگیری لفظی داشتە است.