حکم حبیب اللە لطیفی از ”اعدام“ بە حبس ابد کاهش یافت

حکم حبیب اللە لطیفی از ”اعدام“ بە حبس ابد کاهش یافت

02:05 - 14 December 2017

هەنگاو: حکم اعدام یک فعال سیاسی کورد پس از چند سال از اعدام بە حبس ابد تغییر یافت.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری ”هەنگاو“، دادگاه انقلاب شهر سنە (سنندج) امروز دوبارە حکم اعدام زندانی سیاسی کورد ، حبیب اللە لطیفی را مورد بازبینی قرار داد و حکم وی را کاهش داد.

بە گفتە یک منبع نزدیک بە خانوادە این زندانی سیاسی، حکم حبیب اللە لطیفی با یک درجە تخفیف از اعدام بە ”حبس ابد“ تغییر کردە است.

حبیب اللە لطیفی ٣٧ سالە و دانشجوی سال آخر رشته مهندسی صنایع در دانشگاه ایلام، روز اول آبان سال ۱۳۸۶ بازداشت شد و پس از تحمل بیش از سه ماه انفرادی و شکنجه جسمی از سوی شعبهٔ اول دادگاه انقلاب اسلامی سنە به ریاست قاضی حسن بابایی به اتهام محاربه و افساد فی الارض از طریق عضویت در ”پژاک“ به اعدام محکوم شد.

این حکم دو سال پیش از سوی علی خامنەای ”رهبر ایران“متوقف شدە بود.

این زندانی کورد طی ١٠ سال گذشتە هیچ وقت بە مرخصی نیامدە است.