خودسوزی یک زن جوان در بوکان

15:51 - 11 September 2019

 

هەنگاو: یک زن جوان اهل بوکان کە دو روز پیش اقدام بە خودسوزی کردە بود، بە دلیل شدت جراحات جانش را از دست داد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، امروز چهارشنبە ٢٠ شهریور ٩٨ (١١ سپتامبر ٢٠١٩)، یک زن جوان اهل بوکان با هویت ”بیانە مام کریمی“ در بیمارستان این شهر بە دلیل شد جراحات ناشی از سوختگی جانش را از دست داد.

بیانە مام کریمی کە مادر یک پسر ٤ سالە نیز می باشد، دو روز پیش بە دلیل مشکلات خانوادگی اقدام بە خودسوزی کردە بود.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، از ابتدای سال ٢٠١٩ تاکنون ٩٥ زن در کردستان بە زندگی خود پایان دادەاند.