خودکشی دختر و پسر پیرانشهری پس ممانعت با ازدواج انها

خودکشی دختر و پسر پیرانشهری پس ممانعت با ازدواج انها

01:36 - 25 May 2019

 

هەنگاو: یک دختر نوجوان در پیرانشهر بە دلیل مخالفت با ازدواج وی و خودکشی فرد مورد علاقەاش، بە زندگی خود پایان داد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز جمعە (٣ خرداد ٩٨ / ٢٤ می ٢٠١٩)، یک دختر نوجوان اهل روستای شین آباد پیرانشهر با هویت ”فائزە حمزەپور“ بە زندگی خود پایان داد.

یک منبع مطلع در اینبارە بە خبرنگار هەنگاو اعلام کرد کە، فائزە ١٤ سالە بودە و بە دلیل مخالفت خانوادەاش با ازدواجی وی با فرد مورد علاقەاش خود را حلق آویز کردە است.

فرد مورد علاقە فائزە با هویت ”س . ع“ نیز اواسط بهمن ماه سال ٩٧ بە همین دلیل خودکشی کردە بود.